МЕТАЛНИТЕ УСИЛВАЩИ ПРОФИЛИ В ПВЦ ДОГРАМАТА

ключови думи: голяма здравина, дървесни видове, линейно разширение, стоманена армировка, често задавани въпроси, повреди, подмяна на дограма, полезни съвети, поправка на дограма, ремонт на дограма

ЧЕСТОЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 3!

МЕТАЛНИТЕ УСИЛВАНИЯ В ПВЦ ДОГРАМАТА

Важен въпрос, който вълнува или по-скоро би трябвало да интересува особено хората, които възнамеряват да инвестират в нова ПВЦ дограма.

Както е известно ПОЛИВЕНИЛХЛОРИДЪТ (ПВЦ) като материал е мек и еластичен. За да се постигне здравина на профилите и за да може да се предадат усилията, въздействащи на дограмата върху строителното тяло - като вятър - ветрово натоварване, дъжд, загряване от слънцето, тежест на профилите и стъклото  и пр.  е необходимо ПВЦ- профилите да бъдат усилени с метални усилващи профили - армировки. Има метални усилвания с различна дебелина  - от 1.25 до 2 - 2,5 мм - и форма, а от там и с различен инерционен момент - различна статика.

Изискванията към статиката на профилите зависят от:

-размера на позициите,

- от етажността на сградата,-

- от географското разположение и изложението и др.

- Още по-важен става въпросът, когато се използват цветни профили. При тях усилията, особено по   причина линейно разширение в резултат на по-силното нагряване, са по-големи. Има права зависимост - колкото е по-тъмен цветът, толкова нагряването е по-силно и разширението по-голямо.

Ако не се спазват изискванията за дебелина и форма на металните усилвания или за максималния допустим размер на позициите резултатът най-често е:

- провисване

- изкривяване на крилата  и нарушаване на херметичността.

- прозорците не функционират правилно и започват "да духат".

За съжаление съществуват противоположни тенденции в областта на металните усилвания. Най-често, с оглед поевтиняване на дограмата, изискванията към форма и дебелина на усилванията или към максималния размер на позициите не се спазват. Използват се или неоразмерени или дори никакви усилвания. 

Та оттук и изводът -

- ниската цена най-често означава компромис с качеството, в т.ч. на едно от първите места за сметка на металните усилвания.

- неадекватните усилвания на ПВЦ профилите водят до компрометиране на дограмата като цяло, т.е. тя не само има малки недостатъци защото е по-евтина, а най-често изобщо не функционира или не изпълнява изикванията или най-малкото не отговаря на очакванията от нея.

ВАШ ЕКИП НА ЮНИПЛАСТ!