НИСКОЕНЕРГИЙНО - ЕНЕРДЖИ СТЪКЛО - ЩО Е ТО?

ключови думи: К-стъкло, Кьомерлинг, Кьомерлинг 88 Плюс, енергийна ефективност, енерджи стъкло, нови продукти, новости, стъклопакет, флоатно стъкло, цветови варианти, пасивна къща

НИСКОЕНЕРГИЙНО -  ЕНЕРДЖИ СТЪКЛО - ЩО Е ТО?                                                                              

Като нов вариант за остъкляване, през последните една-две години все по-често се налага нискоенергийното стъкло. Други наименования на стъклото са "всесезонно", "четири сезона" или просто "енерджи" стъкло.

Подобно на нискоемисионното стъкло, нискоенергийното /енерджи / стъкло също има метализирано покритие от едната страна. Представлява по-нататъшно развитие на нискоемисионното или Ка стъкло, с по-добри показатели, особено през лятото.

Характерно за нискомисионното-Ка стъкло е това, че то пропуска повече слънчева топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. За зимата това му качество е положително защото позволява в помещението да се задържи повече топлина.  За лятото обаче това се оказа недостатък - получава се един вид парников ефект - в помещението се задържа повече топлина. С други думи необходима е повече енергия за неутрализиране на топлината и за охлаждане на помещението.

При новото нискоенергийно или енерджи стъкло неблагоприятният ефект от пропускането на повече топлина навътре е избягнат. Стъклото "работи" еднакво добре в двете посоки, във всички сезони. Оттам и наименованието - всесезонно, 4  сезона и пр.

Както и Ка стъклото, нисконергийното (енерджи) стъкло се използва за изработването на стъклопакет, в комбинация с едно бяло - обикновено стъкло, с обща дебелина на стъклопакета - 24 мм. То е с по-добри показатели от комбинацията бяло/Ка 24 мм, което вече е стандартно изискване, според закона в България. Показателите са по-добри главно от гледна точка на това, че те са еднакво добри  през за всички сезони, отколкото като коефициент на топлоизолация.

Предлага се и с дебелина 6 мм и се използва за влагане в стъклопакет заедно с 4 мм бяло стъкло, когато трябва се отговори на повишени изисквания за шумоизолация.

Много сполучлива комбинация се получава при използването на енерджи стъклото заедно с едно обикновено и едно Ка или  - енерджи/бяло/Ка - при 32 или 40 мм обща дебелина на стъклопакета. При тази комбинация се постига топлоизолация на стъклопакета по-ниска от U-стойност 1 - 0,7-0,8 W/m2K. С тези стойности на топлоизолация на стъклопакета вече могат спокойно да се покриват изискванията, които се поставят при изграждането на т.н. "пасивни къщи".

При дебелина на енерджи стъклото от 6 мм се постига отново по-добра шумоизолация, но този ефект може да се получи и когато едно от другите стъкла в пакета е 6 мм. Така се постига по-добър ценови ефект.

Енерджи стъклото се предлага още и със зелен, кафяв и син отенък, но засега само с дебелина 4 мм.

Като цяло, фирма Юнипласт препоръчва използването на енерджи стъклото, както в двойни така и в тройни пакети. Те представляват по-нататъшно развитие в областта на стъклопакетите, подобряват топлоизолацията на жилищата  и спомагат за постигането на по-високо качество на живот.