Вратите от PVC действително са за предпочитане!

ключови думи: 5-камерна система, алуминиева капачка, големи врати, голяма здравина, напрегнати пружини, мрежа за насекоми, надеждни, нови дограми, плисе мрежа, цена

БАЛКОНСКИТЕ ВРАТИ!

От посещенията в сайта на Юнипласт ясно личи засилен интерес на посетителите към продукта "ВРАТИ" - балконски, интериорни, за санитарни помещения, входни. Това е и поводът да обърнем повече внимание на темата и да дадем повече подробности за предимства и недостатъци, за различните видове и възможности.

Този път ще се спрем по-подробно на основния тип   - балконските врати.

Този тип врати са направени от рамка с четири страни и крило и са обикновено с размери - ширина 75-80 см и височина от 2,1м до 2,40 - 2,50 м. Те се отварят най-често - от тях се излиза на балкони и тераси, от там се проветрява, от там излизат парата и миризмите когато се готви и т.н. Затова е хубаво те да са функционални, лесни за обслужване, здрави и надеждни. Вратите обикновено са с хоризонтален делител, особено по-височките. Този делител им придава допълнителна здравина и ги предпазва от провисване.

Хубаво е вратите да се правят двуплоскостни - т.е. да се отварят в две равнини за да може лесно да се проветрява. Някои хора трудно се разделят с познатите си от старата дръвена дограма "форточки" и настояват на всяка цена за такива. По-доброто решение обаче, което е и по функционално и по-евтино е с двуплоскостния механизъм. С едно завъртане на дръжката и функцията за проветряване е постигната. На най-настоятелните, разбира се, не се отказва -  нали навикът е втората природа на човека.

Вратите обикновено се отварят навътре, но може да се направят да се отварят и навън. Тогава стават малко по-скъпи, защото е необходим по-широк профил, но като изпълнение не са проблем.

Обикновено за балконските врати се предвижда и комарник - противонасекомна мрежа. За лятно време това е необходима екстра и създава по-добър комфорт. Обикновено мрежата се изпълнява под формата на втора врата, която се отваря навън. Поради това, при балконските врати с отваряне навън това изпълнение не е възможно и трябва да се търсят други решения.

Юнипласт предлага основно два вида комарници за балконските врати - едните са от по-тънък профил и по-леки, другите по-стабилни, с магнитно уплътнение и т.н. напрегнати панти - т.е. такива, които връщат сами вратата в затворено положение. Възможни са и хоризонтални ролетни комарници, както и т.н комарници "плисе' ", но те са по-скоро екзотични и се изпълняват по-рядко.

Най-често балконските врати са съчетани с прозорец - т.е. образуват т.н. "вратопрозорец". Тази конфигурация е известна по-популярно и като "пистолет". Характерното в случая е, че докато преди, при дървената дограма и прилежащият прозорец е отваряем, при новата дограма е възмжно той да бъде и неотваряем, т.е. "фикс". За миене това обикновено не е проблем защото най-често се излиза на балкон, от където това може да се прави. А и дава по-добра панорамна гледка.

И накрая - както и цялата дограма, балконските врати могат да бъдат бели, едностранно фолирани, двустранно фолирани в множество цветове, а също и бели или цветни, с алуминиева капачка от външната страна. Тогава цветовата гама по т.н. система RAL е наограничена.

Относно профилът, от който трябва да се изпълняват балконските врати е необходимо да се обърне внимание основно на механичната якост. Особено когато става въпрос за по-големи размери и по-тъмни цветове. Всички системи профили имат допуски за размерите на крилото по ширина и височина от  гледна точка на статиката. Това гарантира доброто функциониране на вратата във времето и добрата топло и шумоизолация, която обикновено се търси при смяната на дограмата.  По-големи са допуските за белите профили от петкамерните и най-новите, шест-седемкамерни системи. В общи линии важи правилото - колкото по-големи размерите и по-тъмни цветовете изборът трябва да бъде на по-здрав профил.

Тук не се спираме на възможностите за остъкляване, но те са идентични като тези на цялата дограма. Т.е. трябва да се търси решение със стъклопакети, които гарантират най-добра топло и шумоизолация. Най-добри показатели в това отношение се постигат с високоинергийните стъкла, ставащи все по-популярни напоследък и особено с поставянето на троен стъклопакет с дебелина 40-44 мм.

Не се спираме и на възможностите за изработка на врати от друг вид материал, освен ПВЦ. Изхождаме от това, че по наше виждане, съотношението качество, постигана топлоизолация, надеждност и дълговечност и цена е много в полза на вратите от PVC.

ЮП,1.12.2010