БЕЗПРОФИЛНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ НЕ ПРОМЕНЯ ФАСАДАТА

ключови думи: дизайнерски решения, дограма за блокове, елегантен дизайн, закаленото стъкло, красива архитектура, панорамно остъкляване, остъкляване на балкони, Закон за етажната собственост, безпрофилно остъкляване, промяна на фасадата

НОВО ЗНАЧЕНИЕ НА БЕЗПРОФИЛНОТО - ПАНОРАМНО ОСТЪКЛЯВАНЕ НА БАЛКОНИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

"Край на остъкляването и пипането на фасадите на блока" - под такива заглавия, в масовите медии беше съобщено за решението на правителството от 1 юли т.г., за поправки в Закона за етажната собственост, които предстои да бъдат гласувани в Народното събрание.

Точно предвид тези предстоящи поправки в Закона за етажната собственост, каквито разпоредби има в болшинството европейски държави, извършването на панорамно или безпрофилно остъкляване на балкони в жилищни блокове придобива съвсем ново значение. За много от страните в Европа това е вече минал етап и е намерено съответното решение.

Освен че е красиво и много функционално, панорамното остъкляване позволява пълно затваряне и отваряне на целия отвор на балкона, в зависимост от сезона. При това - поради липсата на вертикални профили и оформянето само на стъклена повърхност, фасадата не се променя. Панорамното остъкляване не попада под ограниченията, предвидени в поправките на закона.

Панорамното остъкляване е изключително гъвкаво - могат да се остъкляват балкони с височина до 3 и над 3 метра.

Ммогат да се затварят всякакви форми на балкони - Г-, П-образни, заоблени, кръгли и т.н.

Голямо предимство на системата Алглас Тодокристал - Испания, която Юнипласт предлага  през последните 2-3 години е и долното водене на конструкцията. То в значителна степен облекчава изскванията към покрива на помещението - не е необходимо той да е носещ.

Освен това, във фирмата вече са създадени и натрупани необходимят опит и експертиза за качественото изпълнение на възложените поръчки.

Заповядайте! Ние имаме решение за Вас!

   

Снимки на изпълнен обект в София.

София, юли 2015 г.